3. Dni Tranströmerowskie - program

Katowice, 14 kwietnia 2019

Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2

11:00 Otwarcie

Gości przywitają: Piotr Zaczkowski, Dyrektor Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Leonard Neuger, Dyrektor Artystyczny Dni i Olga Brzezińska, Prezes Fundacji Miasto Literatury. Otwarcie Dni uświetni córka Poety, Emma  Tranströmer. 

 

11:15-12:30 "Morze jako historia" panel dyskusyjny

 

 „A morski powiew przeciąga pośr.d suchych sosen, spieszy ponad

piaszczystym cmentarzem,

mija pochylone nagrobki, nazwiska pilotów.

Suchy szelest

wielkich bram, otwieranych i zamykanych.”

Morza Bałtyckie (fragm.), tł. Magdalena Wasilewska-Chmura

 

Uczestnicy: Inga Iwasiów, Adam Poprawa,  Magdalena Kicińska

Prowadzenie: Andrzej Skrendo

 

12:45-14:00 „Metafizyka morza": panel dyskusyjny

 

 „Mętne wspomnienia opadają w toń morską

krzepnąc w obce posągi. – Twój kostur

zielony od glonów. Kto wyprawia się na morze, zawraca usztywniony.”

 

Wzburzona medytacja, (fragm.) tł. Leonard Neuger

Uczestnicy: Lidia Kośka, Anna Marchewka, Marcin Trzęsiok

Prowadzenie: Leonard Neuger

 

14:00 – 14:45 przerwa

 

15:00 – 16:00 Pokaz filmu dokumentalnego Joanny Cichockiej-Guli „Portret z komentarzem. Tomas  Tranströmer”

 

16:15-17:15 Wykład mistrzowski i spotkanie autorskie: Eva Runefelt

Wprowadzenie: Zbigniew Kruszyński

 

17:30-18:30  Spotkanie poetyckie: Mój Tranströmer

Uczestnicy: Krystyna Dąbrowska, Joanna Oparek, Wojciech Bonowicz, Jacek Podsiadło

Prowadzenie: Olga Brzezińska i Leonard Neuger

 

18:45 – 19:15 wernisaż wystawy prac inspirowanych twórczością Tomasa Tranströmera

 

19:30 koncert pt. „Milczenie syren” w wykonaniu Magdaleny Cieleckiej i wiolonczelisty Michała Pepola