Kultura w pandemii. Badanie sektora kultury w Lublinie, Wrocławiu i Katowicach

Wybuch pandemii koronawirusa stworzył potrzebę realnej oceny strat, wyzwań i zagrożeń dla rynku kultury w Polsce. Kryzys, jaki ujawnił się na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko odsłonił nowe problemy, ale jeszcze bardziej wyeksponował trudności, z jakimi borykają się przedstawiciele naszego sektora.

Badania realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów, Warsztaty Kultury w Lublinie i Strefę Kultury Wrocław mają na celu zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa i postępującej recesji na funkcjonowanie sektora kultury w wybranych miastach wojewódzkich – Katowicach, Lublinie
i Wrocławiu. 

Mamy świadomość złożoności rynku kultury w Polsce – jego funkcjonowanie oparte jest na współpracy międzysektorowej – dlatego też zdecydowaliśmy się adresować nasze badanie do czterech grup respondentów:

- instytucji kultury (narodowych oraz prowadzonych lub współprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego);

- podmiotów reprezentujących trzeci sektor (organizacji pozarządowych aktywnych na polu kultury i sztuki);

- podmiotów reprezentujących sektor prywatny (działalności gospodarczych prowadzących działania w obszarze kultury i sztuki);

- osób, które działają niezależnie – samozatrudnionych artystów, twórców, promotorów kultury – tzw. wolnych strzelców.

Przygotowane przez nas narzędzie badawcze podzieliliśmy na sekcje związane z wybranymi aspektami prowadzenia działalności na rzecz organizacji i promocji kultury i sztuki. Ankieta skierowana jest do osób zarządzających/liderów posiadających najbardziej kompleksowe i pełne informacje na temat działalności danego podmiotu. 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w badaniu, a nie dostali jeszcze zaproszenia do wypełnienia ankiety drogą mailową, prosimy kliknąć w link poniżej. Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w naszym badaniu – jego wyniki opublikujemy po opracowaniu raportu.

ZGŁOŚ SIĘ >>>