Struktury muzyczne, rytmiczne i ruchowe w folklorze górali żywieckich –Bartłomiej Mieszczak

Podczas warsztatów przyjrzymy się strukturom muzycznym, rytmicznym i ruchowym folkloru górali żywieckich. Wzorem prekursorów tańca modern w USA którzy czerpali inspiracje do rozwijania własnych technik i metod twórczych m.in. z kultur Meksyku, Indii oraz wzorem pionierek tańca wyrazistego w Polsce jak Ziuta Buczyńska, Judyta Berg,które korzystały z tańca ludowego
i zdobywały nagrody na międzynarodowych konkursach tańca modern, będziemy szukać własnych rozwiązań choreograficznych i sposobów budowania fraz ruchowych  na podstawie folkloru żywieckiego .  „Muzyka i śpiew górali żywieckich była i jest zróżnicowana ze względu na użycie instrumentów własnego wyrobu i osobowości miejscowych muzyków. Melodie są urwane, przeciągłe, często były nazywane od nazwiska autora: „nuta Majcherkowa”, „Gajdosowa” (M.Romowicz)