Laboratorium Twórcze IMSPACE

Łączy nas ekspresja!

Kiedy: każdy czwartek od godz. 19-21 (do 10 grudnia 2020)
Gdzie: sala 211, Katowice Miasto Ogrodów.

Uwaga! Brak wolnych miejsc na zajęcia odbywające się od września do grudnia.
Nabór do kolejnej grupy (limit: 12 osób) odbędzie się pod koniec grudnia 2020 roku. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: imaginationspacecenter@gmail.com 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Spotykamy się pod hasłem Łączy nas ekspresja! Aby rozwijać rożne sposoby poznawania świata
i wyrażania przeżyć. Zajęcia kierowane są do artystów, kreatywnych umysłów, twórczych dusz. Do ludzi, którzy pragną rozwijać wyobraźnię, czerpać inspiracje i doskonalić narzędzia ekspresji według własnych zainteresowań!


Głównym celem warsztatów jest rozwijanie i pobudzanie wyobraźni, dzielenie się inspiracjami, przekazywanie narzędzi do poznawania rzeczywistości i urzeczywistniania tego co wyobrażone.

W ramach Laboratorium Twórczego IMSPACE:
- otrzymasz narzędzia do rozwijania własnego obszaru zainteresowań
- nawiążesz nowe znajomości z kreatywnymi ludźmi, którzy tak jak Ty chcą rozwijać się i działać w sposób twórczy
- weźmiesz udział w regularnych warsztatach ekspresji cielesnej
- otrzymasz narzędzia praktykowania uważnej komunikacji
- będziesz praktykować uważną komunikację, ekspresję, empatię, komunikatywność, pewności bycia sobą oraz twórczą postawę wobec rzeczywistości.
Podczas warsztatów wykorzystujemy elementy technik aktorskich i tanecznych oraz improwizacji, będziemy próbować różnych wersji własnego zachowania.
Podstawowymi założeniami metody IMSPACE jest możliwość komponowania własnego doświadczenia oraz świadomego rozwijania wybranych cech, nawyków i umiejętności. Traktujemy rzeczywistość jako to co jest, przeżycie- jako indywidualne doświadczenie tego co jest, ekspresję - jako sposób wyrażenia przeżycia.
Będąc ludźmi, codziennie dzielimy się wiadomościami, opowieściami, zdjęciami, wspomnieniami; piszemy wiersze, malujemy obrazy, odgrywamy przedstawienia. Są to nasze ekspresje indywidualnych przeżyć. Podczas warsztatów trenujemy wielozmysłową percepcję oraz praktykujemy ekspresję tego, czego doświadczamy.
Podczas spotkań staramy się wyjść poza ramy dziedzin i dyscyplin sztuki:

Łączy nas ekspresja!