Spotkania
Spotkania

Spotkania

Wystawa pracy Jakuba Paduli w Galerii Pojedynczej

Jakub Padula
SPOTKANIA

 

Kiedy: 19 sierpnia 2021, godz. 17

Wernisaż online >>> facebook.com/GaleriaPojedyncza
i na żywo >>> Galeria Pojedyncza, Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2

Praca prezentowana do 19 września 2021

Prezentowane na wystawie obiekty graficzne są refleksją nad spotkaniami na przestrzeni dziejów, starożytnych artefaktów, świątyń czy budowli, z współczesnością i jej postępem technologicznym. Te przemiany odległych kontekstów, zmian kulturowych czy ideowych, badam za pomocą aspektów materialnych tj. materia, kształt czy forma, używam do tego starożytnych artefaktów, już poddanych pewnym zmianom (zdigitalizowanych), przeniesionych ze swojego oryginalnego miejsca i pozbawionych swego rodzaju sacrum. Większość grafik z serii została “zbudowana” z zdjęcia z kolekcji muzealnej, glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. Główną inspiracją do podjęcia tych tematów były wydarzenia z lat 1964–1968, kiedy to w Egipcie dokonywano przenoszenia m.in świątyń Abu Simbel, z obszarów zagrożonych zatopieniem. Niektóre z uratowanych budowli w podzięce (państwa Egipskiego) zostały przekazane (i przeniesione do) m.in Hiszpani i USA. Częścią pracy i jej uzupełnieniem jest mapa myśli złożona z fotografii, fragmentów książek, notatek i innych inspiracji. Powstawaniu mapy (lub odnosząc się bardziej do praktyki A.Warburga czy W. Benjamina - Atlasu), towarzyszy ważna dla mnie dynamika, między zbieraniem: wiedzy, źródeł, fotografii i inspiracji z “tworzeniem” samej pracy - montażem. (Jakub Padula)

Jakub Padula - ur. 1997 w Siemianowicach Śl., student Grafiki na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Działa głównie w medium grafiki cyfrowej, fotografii oraz instalacji. Tematy jego prac sytuują się wokół zagadnienia przedmiotów i obrazów oraz ich relacji z człowiekiem we współczesnym świecie. W swoich pracach często odnosi się do historii i sposobów jej reprezentacji.

"Poszukuję i badam relacje między przeszłością, a teraźniejszością. Interesują mnie zmiany kulturowe, jak i technologiczne na przestrzeni dziejów. Moje działania często polegają na długich procesach przeglądania muzealnych i archiwalnych zbiorów, studiowania nietypowych wydarzeń historycznych oraz mitów. Każda praca jest swoistym montażem obrazów i historii (A. Warburg, W.Benjamin)".

Powrót