Zadania dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych

Zadania realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych w 2022 roku.

21. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Teatr”.

Wartość dofinansowania: 245 000 zł
Całkowita wartość zadania: 1 073 000 zł

Opis: 

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE już blisko 20 lat pełni rolę czułej busoli współczesnego życia teatralnego w Polsce. Patronem duchowym katowickiego Festiwalu jest Konrad Swinarski, główną nagrodą – „Laur Konrada” – jedna z najważniejszych nagród reżyserskich w dziedzinie teatru w Polsce. W okresie od 2014 do 2016 roku Festiwal odbywał się w zmienionej, tematycznej formule. Nadrzędną ideą, wokół której budowany był program XV edycji Festiwalu było hasło WOLNOŚĆ. W 2015 roku klucz do programu stanowiły pytania o TOŻSAMOŚĆ. W 2016 roku natomiast prezentowano te spektakle teatralne, które podejmowały wątek PRZEMOCY i szukały odpowiedzi na pytanie, czy zamknięty krąg przemocy jest możliwy do przerwania: PRZEMOC. STOP! Wraz z zakończeniem XVIII edycji, festiwal stał się wydarzeniem organizowanym w cyklu biennale, a więc co dwa lata. Ponownie zadecydowano również o zmianie festiwalowej formuły. Postanowiono powrócić do pierwotnej idei „Interpretacji”, jako konkursu dla młodych reżyserów i promocji nowych, wschodzących postaci polskiej reżyserii teatralnej, którzy debiutowali nie później niż 10 lat wcześniej. Dyrektorem Artystycznym od XIX edycji Interpretacji jest Ingmar Villqist – znakomity polski dramatopisarz, reżyser, wykładowca akademicki i historyk sztuki. Jego poprzednikami byli: wybitna polska dziennikarka Katarzyna Janowska (w latach 2014 – 2016); wybitny reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy, senator Kazimierz Kutz oraz Jacek Sieradzki – wieloletni dyrektor artystyczny festiwalu, redaktor naczelny najważniejszego teatralnego periodyku „Dialog”, dyrektor programowy Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni.

 

 


 

XXII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wartość dofinasowania: 87 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 161 857,66 zł

Opis:

Festiwal 2022 nawiązuje do jego ponad 30-letniej tradycji, idei promocji najwybitniejszych młodych artystów i współpracy z prestiżowymi konkursami muzycznymi, na których wskazani przez Jury laureaci otrzymują nagrodę specjalną w postaci zaproszenia na koncerty do Katowic. Ten rys ujawnia kalendarz festiwalowy 2022, a w nim koncerty dedykowane takim konkursom jak: 71 Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD w Monachium, 11 Międzynarodowy Konkurs  Moniuszkowski w Warszawie, XVIII Śląska Jesień Gitarowa, IV Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA, Międzynarodowy Konkurs Mieczysława Wajnberga. W tym roku festiwal uświetnią swoimi występami dwie orkiestry: SINFONIA IUVENTUS pod dyr. Anny Sułkowskiej-Migoń oraz ARCHETTI pod dyr. Macieja Tomasiewicza. Do tego 3 zespoły kameralne, grono wspaniałych młodych artystów - solistów różnych specjalności (wśród nich wielu gości ze świata) i szerokie spektrum repertuarowe od arcydzieł muzyki dawnej, klasycznej, romantycznej, aż do tych, które powstają w naszych czasach. To efekt propozycji wykonawców festiwalu, bo programy koncertów to często kompozycje, których interpretacjami zdobyli oni wysoką ocenę konkursowych jury, czasem jednak ujawniają również obecne fascynacje muzyczne artystów. Festiwal odbędzie się w dniach 2-26 października 2022. 

 


Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy. Jedność w różnorodności

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 54 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 67 592,94 zł

Opis:

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy to kompleksowy, międzypokoleniowy projekt edukacyjno-muzyczny, który za sprawą rewitalizacji ruchu orkiestr dętych realnie zwiększa integrację wśród społeczności dzielnic Katowic. Innowacyjny w skali kraju program regularnych zajęć warsztatowych dla dzieci/dorosłych, prowadzony przez muzyków wywodzących się z miejscowych orkiestr, wskrzesza zdrowy amatorski ruch muzyczny. Wpływa pozytywnie na kondycje rodzin i wspólnot lokalnych. Przedsięwzięcie pretendujące do miana dobrej praktyki wspiera oraz popularyzuje unikatowe dziedzictwo muzyczne Górnego Śląska. Eksperyment edukacyjny realizowany jest w Katowicach od 2020 r. jako część szerszego, wieloletniego projektu Kultura Dęta. 

Więcej o projekcie TUTAJ.