Dofinansowano z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych

Zadania realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych w 2024 roku.

FUTURE ARTIST – kontemplacja sztuki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 52 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 82 000,00 zł

Opis:

„FUTURE ARTIST” to projekt realizowany od wielu lat. Powstał w 2010 roku i stawia sobie za cel edukację poprzez sztukę. W 2024 roku działania edukacyjne realizowane są pod hasłem „kontemplacja sztuki”.

„FUTURE ARTIST–kontemplacja sztuki” to kontynuacja projektu realizowanego od 2008 r. polegającego na edukacji przez sztukę. Punktem wyjścia edycji w 2024 jest jednostkowe doświadczenie sztuki przez kontemplacyjne praktyki artystyczne wybitnych artystów wizualnych – jako inspiracja dla myślenia, filozofowania i odkrywania siebie wobec wartości, co szczególne w czasach niepewności i wojny. Projekt polega na zapewnieniu uczestnikom odbioru sztuki (w każdym wieku, w szczególności z utrudnionym dostępem do kultury) i sprzyjaniu ich twórczości poprzez: warsztaty w galeriach, akcje w przestrzeni miasta, wycieczki do miejsc sztuki. Ważne będzie eksponowanie prac uczestników jako wsparcie dla budowania ich poczucia własnej wartości, ale też nowatorskiej oferty wystawienniczej na Śląsku.

Projekt będzie kreowany przez zaangażowaną grupę artystów i edukatorów w komfortowych warunkach dla wszystkich uczestników projektu. Istotne będzie też odniesienie do wybitnych twórców polskich urzeczywistniających w swoich dziełach element kontemplacji, zarówno w sensie procesu tworzenia, jak i procesu odbioru tych dzieł. Będziemy inspirowali się nie tylko do sztuką, ale i filozofią takich osobowości jak: Wojciech Fangor, Marek Kuś, Henryk Górecki, Wojciech Kilar, Roman Opałka, Wacław Szpakowski oraz ze świata nauki - Albert Einstein.

Proponujemy działania nie tylko twórcze, ale skupione na odbiorze i kontemplacji, czyli:

1. Warsztaty twórcze dla wszystkich grup poprzedzone oprowadzeniem po wystawach sztuki dla dzieci indywidualnych lub na bazie eksperymentalnych kart twórczych dla grup z placówek oświatowych i opiekuńczych w kooperatywie z wybitnymi artystami-edukatorami oraz nauczycielami placówek oświatowych w obrębie szerokiej sieci na Śląsku.

2. Oprowadzenia kuratorskie w przestrzeniach galerii dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.

3. Wyprawy wycieczkowe i praca twórcza w plenerze wraz z obserwacją w naturze.

4. Zajęcia muzyczne w formie koncertów oraz aranżacji o aspekcie wizualnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Wspólne akcje artystyczne tworzone dla mieszkańców Śląska przez wszystkie zaangażowane grupy uczestników.

6. Cykle wystaw w specjalnie dla uczestników przeznaczonej galerii sztuki dostępnej dla szerokiej publiczności, tworzone na bazie ich twórczości, a wynikającej z działań warsztatowych połączone z wernisażami.

7. Jednodniowy pokaz videoartu z dzieł uczestników oraz akcja bannerów artystycznych w przestrzeni miasta Katowice na wielkoformatowych telebimach.

8. Spotkania z artystami polskimi podczas wycieczek na wystawy i wernisaże w obrębie bogatej sieci placówek wystawienniczych w Katowicach (Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskie w Katowicach) jako możliwość czerpania z kontaktu z drugim człowiekiem – artystą.

Projekt jest nastawiony na tworzenie kooperatyw instytucji, pracowni oraz placówek oświaty na Śląsku i w Polsce.

 


Barbórka na cztery strony świata. W hołdzie tradycjom górniczych orkiestr dętych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.
 
Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 75 112,00 zł
 
Opis:
Inicjatywa zakłada realizację muzycznej inscenizacji zwyczajów związanych z obchodami Barbórki - najważniejszego święta związanego z kulturą górniczą na Górnym Śląsku. Międzypokoleniowe widowisko dedykowane dzieciom zawierać będzie w sobie elementy obrzędowe, będące spuścizną kulturową regionu, ale i działania interpretacyjne pozwalające na zachowanie żywotności zjawisk. Poprzez ochronę i upowszechnianie tradycji barbórkowych projekt wesprzeć ma środowisko górniczych orkiestr dętych, rozbudowując tym samym grono kontynuatorów dziedzictwa muzycznego regionu. Planowane działania zgodne są z planem ochrony "Tradycji kulturowych górniczych orkiestr dętych Górnego Śląska" wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zadanie angażować będzie zarówno depozytariuszy tradycji (górnicze orkiestry dęte) jak i odbiorców. Proces transmisji międzypokoleniowej wpłynąć ma na zwiększenie integracji wśród społeczności dzielnic Katowic - Miasta Muzyki UNESCO.
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną:


- Warsztaty gry na instrumentach dętych dla dzieci realizowane w siedzibie Miasta Ogrodów
- Warsztaty gry na instrumentach dętych dla dzieci realizowane w czterech szkołach podstawowych w Katowicach
- Warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci realizowane w siedzibie Miasta Ogrodów oraz szkołach podstawowych
 - Widowisko muzyczne kultywujące i promujące tradycje górniczych orkiestr dętych;

Wielki finał projektu zrealizowany zostanie 4 grudnia 2024 r. w siedzibie instytucji Katowice Miasto Ogrodów.