Państwowe fundusze celowe

Zadania realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów z państwowych funduszy celowych w 2022 roku.

XXXII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wartość dofinasowania: 87 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 161 857,66 zł

Opis:

Festiwal 2022 nawiązuje do jego ponad 30-letniej tradycji, idei promocji najwybitniejszych młodych artystów i współpracy z prestiżowymi konkursami muzycznymi, na których wskazani przez Jury laureaci otrzymują nagrodę specjalną w postaci zaproszenia na koncerty do Katowic. Ten rys ujawnia kalendarz festiwalowy 2022, a w nim koncerty dedykowane takim konkursom jak: 71 Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD w Monachium, 11 Międzynarodowy Konkurs  Moniuszkowski w Warszawie, XVIII Śląska Jesień Gitarowa, IV Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA, Międzynarodowy Konkurs Mieczysława Wajnberga. W tym roku festiwal uświetnią swoimi występami dwie orkiestry: SINFONIA IUVENTUS pod dyr. Anny Sułkowskiej-Migoń oraz ARCHETTI pod dyr. Macieja Tomasiewicza. Do tego 3 zespoły kameralne, grono wspaniałych młodych artystów - solistów różnych specjalności (wśród nich wielu gości ze świata) i szerokie spektrum repertuarowe od arcydzieł muzyki dawnej, klasycznej, romantycznej, aż do tych, które powstają w naszych czasach. To efekt propozycji wykonawców festiwalu, bo programy koncertów to często kompozycje, których interpretacjami zdobyli oni wysoką ocenę konkursowych jury, czasem jednak ujawniają również obecne fascynacje muzyczne artystów. Festiwal odbędzie się w dniach 2-26 października 2022. 

 

 

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy. Jedność w różnorodności

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 54 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 67 592,94 zł

Opis:

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy to kompleksowy, międzypokoleniowy projekt edukacyjno-muzyczny, który za sprawą rewitalizacji ruchu orkiestr dętych realnie zwiększa integrację wśród społeczności dzielnic Katowic. Innowacyjny w skali kraju program regularnych zajęć warsztatowych dla dzieci/dorosłych, prowadzony przez muzyków wywodzących się z miejscowych orkiestr, wskrzesza zdrowy amatorski ruch muzyczny. Wpływa pozytywnie na kondycje rodzin i wspólnot lokalnych. Przedsięwzięcie pretendujące do miana dobrej praktyki wspiera oraz popularyzuje unikatowe dziedzictwo muzyczne Górnego Śląska. Eksperyment edukacyjny realizowany jest w Katowicach od 2020 r. jako część szerszego, wieloletniego projektu Kultura Dęta. 

Więcej o projekcie TUTAJ.