dekoracja

Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2029

Katowice w imieniu 41 miast i gmin Metropolii stają do konkursu o tytuł z myślą o mieszkankach i mieszkańcach

Polskie miasta już dwukrotnie nosiły tytuł Europejskiej Stolicy Kultury - Kraków w 2000 roku i Wrocław 2016 roku.

Tytuł to wielka szansa. Na Europejskiej Stolicy Kultury skoncentrowane jest zainteresowanie całej Europy. Wyróżnione miasto wzmacnia swój międzynarodowy wizerunek i korzysta ze zwiększonego ruchu turystycznego.

Europejska Stolica Kultury służy jednak przede wszystkim mieszkańcom. Tworzy dla nich nową, atrakcyjna ofertę kulturalną. Poprzez projekty kulturalno-społeczne wspomaga rozwiązywanie problemów i pomaga stawić czoła wyzwaniom przyszłości.

Celem Katowic jest uzyskanie tytułu dla całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Katowice są tutaj chorążym 41 miast i gmin GZM i w ich imieniu startuje w konkursie.

Łączy nas wspólna, najnowsza historia, ale i podobne wyzwania.

Kultura może stać się jednym z najważniejszym czynników budujących wspólną świadomość metropolitalną. Wzmocnić więzy i zasypać podziały.

Żeby to jeszcze lepiej pokazać, Katowice współpracują przy tworzeniu wniosku konkursowego z Sosnowcem. To tam od 19 do 21 października odbędzie się Kongres Metropolia Kultury.

ESK jest dla mieszkańców, i to mieszkańcy współtworzą kandydaturę. Partycypacyjność nie jest dla nas hasłem, ale zobowiązaniem. Dlatego powstawaniu wniosku pomogą pogłębione badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Metropolii.

W tworzeniu naszej kandydatury wspomagają nas przedstawiciele sektora kreatywnego z 5 podregionów Metropolii oraz Rada Konsultacyjna złożona ze specjalistek i specjalistów szerokich dziedzin.

Tworząc program artystyczny kandydatury sięgniemy po potencjał naszego środowiska twórczego. Pokażemy, że nasze artyści i artystki działają już w europejskim obiegu, a tytuł pomoże ten obieg zintensyfikować.

To będzie kandydatura wyrastająca z idei zrównoważonego rozwoju i nastawiona na rozwiązania ekologiczne.

Przede wszystkim jednak  oparta o przekonanie, że kultura służy pogłębianiu spójności społecznej.
Stwórzmy razem kandydaturę Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do tytułu Europejska Stolica Kultury 2029!

FB @Katowice.gzm2029 [link otworzy się w nowym oknie]

Strona oficjalna: katowicegzm2029.eu [link otworzy się w nowym oknie]

Zapisz się na newsletter ESK [link otworzy się w nowym oknie]

Fot, Kamil Kalkowski


KTW GZM 2029

 

Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2029