podziel się dzielnicą. spacery z mieszkańcami

Podziel się dzielnicą 2024 / Katowice

Kontynuujemy spacery po Katowicach, grając jednocześnie o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2029.

Po trzynastu spacerach zrealizowanych w ubiegłym roku, również w tym planujemy poznawanie katowickich dzielnic w towarzystwie ich mieszkanek i mieszkańców. Od kwietnia będzie można do nas dołączyć w trakcie wędrówek po ulicach Bogucic, Zawodzia, Koszutki czy Brynowa. Nie ominiemy również Śródmieścia, które poznamy w trakcie tematycznego spaceru.

Liczymy na obecność oraz aktywny udział mieszkanek i mieszkańców poszczególnych dzielnic! Istotą naszych partycypacyjnych spacerów jest poznawanie historii poszczególnych części miasta nie tylko z perspektywy przewodnika, ale również osób tam mieszkających.
Dołączcie zatem do nas i opowiedzcie o tym jak wasze najbliższe otoczenie zmieniało się na
przestrzeni ostatnich lat, a może i dziesięcioleci. Wspólnie odkryjmy postaci i miejsca ważne
dla życia dzielnic, a także porozmawiajmy o obszarach istotnych w kontekście historycznym
oraz o tych, które aktualnie pełnią role ośrodków życia kulturalnego i społecznego.

To jednak nie wszystko - przed nami nowa możliwość rozmowy jaką będą klachy. Do udziału w spotkaniu mającym na celu rozpoznanie lokalnego dziedzictwa zaprosimy mieszkanki oraz mieszkańców jednej z południowych dzielnic Katowic. Również tu mamy nadzieję na wymianę opowieści oraz wspólną naukę o historii i współczesności tej części miasta.


“Podziel się dzielnicą” to unikalna okazja, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak
opowiadać o swojej okolicy. Przyjdźcie zatem i podzielcie się swoimi historiami, bez względu
na to jak długo mieszkacie (lub mieszkaliście) w danej części Katowic.

Spacer po Chorzowie Batorym (7 lipca 2024) [link otworzy się w nowym oknie]


Na spacery obowiązują zapisy telefonicznie: 32 609 03 32 lub 32 609 03 21 (od poniedziałku
do piątku w godzinach 10.00-17.00), mailowo: rezerwacje[AT]miasto-ogrodow.eu lub za
pomocą formularza [link otworzy się w nowym oknie].

 

ktw gzm 2029

 

Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Projekt jest częścią działań w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.