Future Artist  - Spotkanie 2020

Future Artist - Spotkanie 2020

Działania, które odbyły się w ramach projektu Future Artist - Spotkanie w 2020 roku

Eksperymentalne warsztaty w nawiązaniu do wystaw sztuki współczesnej w formie on-line. Zadania twórcze w formie kart pracy, fotokasty, prezentacje, mini-wykłady, pokazy z wystaw, wirtualna galeria prac uczestników. Punktem wyjścia była różnorodność języka sztuki najnowszej. Dzieci i uczestnicy grup niepełnosprawnych pracowali w domu, ale powstałe prace były prezentowane w wirtualnej galerii sztuki w mediach społecznościowych oraz stronie www instytucji. W partnerstwie z instytucjami w mieście i w Polsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, które udostępniały materiały merytoryczne do realizacji zadania w formie filmów, reprodukcji dzieł artystycznych i materiałów merytorycznych. Materiały te skierowano do uczestników indywidualnych i grup zorganizowanych na stronie www instytucji oraz na stronie społecznościowej.

3 PRACOWNIE, czyli spotkania z twórczością wybitnych artystów polskich w formie eksperymentów. Działania stworzone dla grup i realizowane pod okiem wybitnych specjalistów edukacji kulturalnej. Odbyły się one w siedzibach grup. Były to kooperatywy Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów z: Domem Pomocy Społecznej w Orzeszu, Stowarzyszeniem Arteria, Świetlicą Socjoterapeutyczną i Klubem Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu.

- PRACOWNIA PROJEKTOWA polegająca na korzystaniu z dorobku eko-dizajnu, prowadząca: Ewa Kokot, grupa: dzieci i wychowawcy reprezentujące świetlice socjoterapeutyczne.

- PRACOWNIA RZEŹBY (lipiec 2020 r.)

Dedykowana twórczości Teresy Murak. Pracownię prowadzili: Krzysztof Rumin i Ewa Kokot, grupa: dzieci z Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pastel"

- PRACOWNIA NOWYCH MEDIÓW I MALARSTWA (lipiec 2020 r.)

Dedykowana twórczości Leona Tarasewicza. Pracownię prowadzili: Anna Krasnodębska- Okręglicka i Ewa Kokot w kooperatywie z Tomkiem Okręglickim. Grupa: młodzież uczestnicząca w warsztatach Stowarzyszenia Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.

-PRACOWNIA LEŚNEJ SZTUKI

Pracownię prowadziły: Ewa Kokot waz ze współpracą z Mają Głowacką. Grupa: dzieci i dorośli - rodziny biorące udział w wyjazdach studyjnych Pracowni Edukacji Żywej w Sopotni Wielkiej.

Na bieżąco były udostępniane zarówno w formie realnej jak i wirtualnej prace uczestników w formie wystaw w autorskiej przestrzeni wystawienniczej w Galerii ŚCIANA SZTUKI DZIECKA – 5 wystaw

-WYSTAWA – „Projekty/ Natura/ Przyszłość”, data: 11.02-22.03.2020 r.

Wystawa była pokazem pomysłów dzieci i młodych ludzi na rozwój ludzkości oparty o szanowanie natury. Przyroda była punktem wyjścia do inspiracji. Wystawa zaprezentowała pomysły na nowatorskie rozwiązania micro dotyczące miejsca życia każdego z nas jak i te na wielką skalę. Dzieci zaprojektowały i pokazały dorosłym własne pomysły na rozwój produkcji na świecie, recykling, funkcjonowania miast oraz nowych fantazyjnych technologii. Były to projekty futurystyczne i  „gotowe” do wdrożenia.

-WYSTAWA – „DOMEK OGRODNIKA”, data: 21.05-30.08.2020 r.

Wystawa pełna zagadek i tajemnic. Dzieci odkrywały gatunki roślin, które żyją w naszych miastach. Tematem były też gatunki wymyślone, fantastyczne i nieistniejące. Tytułowy domek był mini-instalacją dostępną dla małych odbiorców do malowani, rysowania i tworzenia podczas pokazu. W prezentacji pojawiły się akwarele, gwasze, tempery, prace ołówkowe oraz płaskorzeźby z papieru. Dzieci mogły poznać różnorodność świata przyrody. Wystawa była punktem wyjścia do rozmów o eksperymentach, klonowaniu i genetyce. Ważnym tematem były też owady i ich roli w ekosystemie. Wystawa była dostępna wirtualnie. Fotografie bezpłatnie na wystawę przesłał z Poznania artysta fotografik Andrzej Olszanowski.

-WYSTAWA „PULSUJĄCE FORMY”, data: 1.09- 18.10.2020 r.

Na wystawie przedstawiono efekty PRACOWNI NOWYCH MEDIÓW I MALARSTWA, czyli cyklu letnich warsztatów opartych o twórczość Leona Tarasewicza, która odwołuje się do kontaktu z naturą i różnorodnych faktur typowych dla artysty. Uczestnicy zaprezentowali indywidualne prace, które zostały zestawione jako ogromna kompozycja. Zaprezentowane zostały wielkoformatowe kolaże malarsko-rysunkowe, w których dominującą rolę grał kolor i rytm. Równolegle w przestrzeni on-line został wykonany i zaprezentowany pulsujący kształtami video-art. Tym samym, tradycyjna forma połączyła się z nowoczesną technologią.

-WYSTAWA „KATEGORIE PRZEMIANY”, data: 1-14.12.2020 r.

Wystawa była różnorodnym pokazem odnoszącym się do zjawiska przepływu i zmiany. Z jednej strony pokazano efekty pracy z okresu pandemii w formie banneru artystycznego -dzieci wraz z rodzicami tworzyły dzieła w domach pokazywane wyłącznie w galerii on-line. Z drugiej strony zaprezentowano rezultaty codziennej pracy w galeriach powstałych podczas spotkań, które udało się przeprowadzić realnie (z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych). Kluczem całego pokazu było odniesienie się do natury oraz drugiego człowieka. Poprzez prace przyglądano się zmianom, jakich doświadczają współcześnie ludzie w odniesieniu zarówno do sztuki wizualnej jak i relacji międzyludzkich.

-WYSTAWA „Ciepło/zimno”, data: 15-23.12.2020 r.

Wystawa była pokazem prac obrazujących zimę. Podejmowała tematy związane ze zmianą klimatu i tym jak wpływa na nasze życie. Pokazano prace, które nie były wcześniej udostępnione uczestnikom. Podczas wystawy został również wyeksponowany wielkoformatowy baner przedstawiający zimowy pejzaż. Pojawiają się na nim efemeryczne domy pokryte śniegiem, plejada zwierząt. Całość pełna sekretu i mroku świata pokrytego śnieżną powłoką skłaniała do refleksji w kontekście pandemii i poszukiwania wsparcia, oddechu w kontakcie ze sztuką. Pokaz udostępniony został w formie realnej i on-line. Partner pokazu: Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

W ramach pokazów w przestrzeni publicznej zorganizowano akcję artystyczną „DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ I NATURĘ" w przestrzeni Katowic i innych miast na Śląsku (1 czerwca 2020 r.) Jednodniowa akcja prezentacji animacji na sześciu ekranach ledowych. Akcja miała skłonić dorosłych do uczestnictwa w kulturze i naturze wraz z dzieckiem. Celem pokazu było zwrócenie uwagi na sposoby, w jakie dorośli – zarówno rodzice, jak i wychowawcy – mogą umożliwić dzieciom kontakt ze sztuką i z procesem tworzenia. 3600 odsłon dziennie 10000 odbiorców.
Prezentując efekty PRACOWNI RZEŹBY zorganizowano wystawy "prac-ogródków" w przestrzeni miasta Katowice, Orzesze, Bytom, Zabrze i Katowice. Ze względu na ponowne zamknięcie instytucji podjęto decyzję o pokazie banerów artystycznych w przestrzeni miejskiej dla szerokiej publiczności. Banery stworzone z prac uczestników i grup w ramach PRACOWNI. Pokaz w dwóch lokalizacjach w mieście ul. Francuska i Plac Sejmu Śląskiego w okresie dwóch miesięcy zobaczyło około 6000 odbiorców.

W październiku 2020 zorganizowano SPOTKANIE Z NATURĄ I SZTUKĄ- wyjazd projektowy (9-11 październik 2020 r.) Wyjazd inspirowany był twórczością Magdaleny Abakanowicz i Joanny Stokowskiej: „włókno, forma, światło” oraz sztuką land -art. Wyjazd przeznaczono dla grupy artystów i edukatorów przyrody w celu spotkania i wypracowania wspólnych idei sztuki i natury oraz wzajemnego poszukiwania inspiracji. Wyjazd do Sopotni Wielkiej był okazją do wspólnej pracy twórczej. Edukatorzy wraz z artystą land- artu stworzyli w lesie rzeźbę pod tytułem” Trzy dni”. Opieka artystyczna budowanie idei działania wraz z jej realizacją Waledemar Rudyk i Ewa Kokot.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych