Future Artist - Konstelacje 2021

Bezpośredni kontakt ze sztuką wizualną, eksperymenty twórcze, wspólny odbiór sztuki w przestrzeni wartości to najważniejsze aspekty projektu Future Artist w 2021 roku. 

Z uwagi na doświadczenia 2020 roku, nasze działania zamierzamy realizować dwutorowo – w formie spotkań na żywo z uczestnikami i grupami odbiorców oraz online. Jesteśmy otwarci na nowe myślenie o wspólnej pracy twórczej. Od pierwszej edycji działań staramy się tworzyć różnorodną propozycję rozwijającą kreatywność i umiejętności twórcze dzieci, młodych ludzi i dorosłych. Szukamy nowych rozwiązań i staramy odpowiadać na rzeczywistość i potrzeby naszych uczestników w ciągle nowych, niekonwencjonalnych formułach.

W edycji 2021 odniesiemy się do redefinicji pojęcia KONSTELACJA. Konstelację pojmujemy w sensie dosłownym jako pewien określony obszar projektu o wyznaczonych granicach, który pragniemy rozwijać i metaforycznym – jako układ „gwiazd” czyli stałych elementów projektu połączonych symbolicznie. Działania, którym nadamy konkretne nazwy i znaczenie będą dostosowane do różnych grup. Całość przedsięwzięcia stworzy swoisty „gwiazdozbiór” silnie powiązanych elementów, wspólnoty uczestników widocznych zarówno dla nich samych jak i publiczności zewnętrznej.

Najistotniejsza jest dla nas praca twórcza polegająca na tworzeniu kontaktu ze sztuką wszystkich grup wiekowych w trakcie organizowanych spotkań poprzez eksperymentalne warsztaty twórcze z artystami, oprowadzenia kuratorskie, wycieczki miejskie, tworzenie rzeźb i wielkoformatowe pokazy w przestrzeni miasta.

Pragniemy stworzyć nowoczesną KONSTELACJĘ, by każdy uczestnik poczuł docenienie w kooperatywie z artystami różnych dziedzin sztuki. Pragniemy uniknąć typowej dla sieci wirtualnej anonimowości osób biorących udział w projekcie.

Poza tradycyjną pracą warsztatową (w kontakcie bezpośrednim i online) skupimy się na rozwijaniu nowych form kontaktu tj.: mini-wykłady w sieci, wirtualne pokazy dzieł sztuki zarówno tej najnowszej, jak i tradycyjnej, zadania twórcze online oparte o dokonania wybitnych twórców współczesnych. Zadbamy o to, by dzieła artystyczne uczestników stanowiły nowatorską ofertę kulturalną w formie wystaw tradycyjnych, ale równolegle pokazów w przestrzeni Katowic i w przestrzeni wirtualnej.

Hasło KONSTELACJE w sposób naturalny skłoni nas, by odwoływać się w tym roku nie tylko do sztuki sensu stricto ale i do idei KOSMOSU i poszukiwań ABSOLUTU.

Dlaczego punktem wyjścia jest Kosmos? Ponieważ patrzenie w niebo skłania do myślenia o absolucie i daje poczucie szczęścia podobnie jak sztuka. Kierując się myślą Stanisława Lema:

„Kosmos to labirynt zbudowany z labiryntów. W każdym otwiera się następny. Tam, dokąd nie umiemy wejść sami, dostajemy się matematyką. Sporządzamy z niej wózki do poruszania się w nieludzkich obszarach świata. Z matematyki można też konstruować światy poza kosmiczne, bez względu na to, czy istnieją”. („Fiasko”, 1987, Wydawnictwo Literackie)

w roku 2021 wspólnie zwiedzimy KOSMOS sztuki i kultury zarówno na Śląsku, jak i w wirtualnej przestrzeni Internetu. Istotnym dla kosmicznej odsłony działań wydaje się fakt, że w Katowicach znajduje się Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek i Osiedle Gwiazdy oraz w drugiej połowie 2021 nastąpi otwarcie nowoczesnego Planetarium Śląskiego. Obiekty te epatują inspiracją do konstelacji gwiezdnych.

Pragniemy by sztuka łączyła, dawała wsparcie, szczególnie teraz w czasach niepewności. Chcemy wspólnie poszukiwać absolutu w pięknie sztuki i wartości.

Ewa Kokot

 

https://www.gov.pl/web/kulturaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.