dekoracja

INNE WYMIARY

Wystawa projektu FUTURE ARTIST – kontemplacja sztuki

Kiedy: 14 maja – 15 lipca 2024

Gdzie: Galeria Ściana Sztuki Dziecka

Kuratorka projektu i wystawy: Ewa Kokot

Wstęp wolny

Idąc za słowami Pierre Teilharda de Chardin, „W widzeniu zamyka się nasze życie” *, zastanowimy się nad tym, co to znaczy zauważyć, że mamy przed sobą obraz, ale też coś większego – coś, co „mówi”, co jest w stanie poruszyć nasze emocje. 

Przedstawimy obrazy pełne kolorowych form, wyrażające dziecięcą potrzebę wykraczania poza to, co widoczne. 

Osoby uczestniczące w warsztatach, tworząc, poszukiwały nieskończoności i wykraczały poza codzienność. To właśnie tworzone dzieło sztuki pozwoliło im dostrzec inne wymiary rzeczywistości, nie tylko tę zastaną. 

Kontemplacja to proces polegający na utrzymywaniu myśli w świadomości przez dłuższy czas, dociekaniu, co to za rzecz, którą kontemplujemy, jaką prawdę kryje i dlaczego się jej przyglądamy. 
Zachęcamy zatem do kontemplacji poprzez dzieła sztuki dziecięcej pełne tajemnicy.

*Cytat za artykułem Ks. Józef Kożuchowskiego „Aspekt eschatologiczny kultury współczesnej”, Studia Elbląskie t. IV (2002), zamieszczony online na stronie: http://studiaelblaskie.pl/wersja-on-line/ [dostęp: 22.04.2024]


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Honorowy patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea Poland