dzieci patrzące z zachwytem na coś poza kadrem fotografii

Future Artist – kontemplacja sztuki

FUTURE ARTIST – kontemplacja sztuki to kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku, polegającego na edukacji poprzez sztukę.

Koncepcja merytoryczna, koordynacja: Ewa Kokot


symbol etr

O projekcie Future Artist w języku łatwym do czytania i zrozumienia [plik pdf, 869 kb, link otworzy się w nowym oknie]

 

 


Punktem wyjścia edycji w 2024 roku jest jednostkowe doświadczenie sztuki poprzez kontemplacyjne praktyki artystyczne wybitnych artystów wizualnych – jako inspiracja do myślenia, filozofowania i odkrywania siebie wobec wartości, szczególnie istotne w czasach niepewności i wojny.

Projekt polega na zapewnieniu uczestnikom dostępu do sztuki (w każdym wieku, zwłaszcza z utrudnionym dostępem do kultury) oraz sprzyjaniu ich twórczości poprzez warsztaty w galeriach, akcje w przestrzeni miasta i wycieczki do miejsc sztuki.

Ważne będzie eksponowanie prac uczestników jako wsparcie dla budowania ich poczucia własnej wartości, a także wprowadzenie nowatorskiej oferty wystawienniczej na Śląsku.

Całość realizują doświadczeni artyści i nauczyciele-edukatorzy. Projekt jest nastawiony na tworzenie kooperatywnych instytucji, pracowni oraz placówek oświatowych na Śląsku i w Polsce.

"Kontemplacja" w języku łacińskim oznacza po prostu "oglądanie", a my rozszerzymy to również do "odczuwania". Przywołaliśmy obraz jednostkowego doświadczenia uczestnika projektu – stojącego przed rzeźbą, obrazem, słuchającego muzyki, który doświadcza wewnętrznych wzruszeń i poczucia radości.

We współczesnym świecie pełnym chaosu medialnego, wojennego i wizualnego poszukujemy skupienia oraz wewnętrznej diagnozy zagubionej kultury i świata wartości.

W 2023 roku podjęliśmy próbę odbudowy naszej wspólnoty poprzez wzajemne i długotrwałe działania, zakończone akcją finałową z udziałem ponad 600 uczestników.

W 2024 roku pragniemy skupić się na kontynuacji pracy w tej wspólnocie i refleksyjnym odbiorze sztuki, by właśnie ten ogląd poprowadził nas od stycznia do grudnia 2024 roku, idąc za cytatem T. de Chardin: "Widzenie zamyka nasze życie". Zastanowimy się, co oznacza zauważyć, że mamy przed sobą pomalowane płótno lub kombinację dźwięków, ale też coś większego – coś, co "mówi", co jest w stanie poruszyć nasze emocje.

Dzieło sztuki usiłuje odkryć głęboki sens twórczości i przekazać go za pomocą kolorów i dźwięków. Sztuka potrafi wyrazić ludzką potrzebę wykraczania poza to, co widzialne, ukazuje pragnienia i poszukiwania nieskończoności. Co więcej – jest bramą otwartą ku pięknu i prawdzie, wykraczającą poza codzienność.

To właśnie dzieło sztuki pozwala nam zobaczyć inne wymiary rzeczywistości, nie tylko tę codzienną. Zdefiniujemy tytułową kontemplację jako sposób na uporządkowanie swoich myśli, zadumanie się nad odbiorem oraz rozważanie prawd ludzkich zawartych w dziełach.

Kontemplacja jako proces polega na utrzymywaniu myśli w świadomości przez dłuższy czas i dociekaniu, co to za rzecz, którą kontemplujemy, jaką prawdę kryje i czemu się przyglądamy. Nasze działania obejmą zatem skupioną obserwację oraz świadome kierowanie swojej uwagi w stronę dzieł sztuki wizualnej, muzycznej i interdyscyplinarnej.

Projekt będzie kreowany przez zaangażowaną grupę artystów i edukatorów w komfortowych warunkach dla wszystkich uczestników projektu.

Istotne będzie również odniesienie do wybitnych twórców polskich, którzy urzeczywistniają w swoich dziełach elementy kontemplacji, zarówno w sensie procesu tworzenia, jak i procesu odbioru tych dzieł. Będziemy inspirować się nie tylko sztuką, ale także filozofią takich osobowości jak: Wojciech Fangor, Marek Kuś, Henryk Górecki, Wojciech Kilar, Roman Opałka, Wacław Szpakowski oraz ze świata nauki - Albert Einstein.

Proponujemy działania nie tylko twórcze, lecz także skupione na odbiorze i kontemplacji, takie jak:

  • Warsztaty twórcze dla wszystkich grup, poprzedzone oprowadzeniem po wystawach sztuki dla dzieci indywidualnych lub oparte na eksperymentalnych kartach twórczych dla grup z placówek oświatowych i opiekuńczych, we współpracy z wybitnymi artystami-edukatorami oraz nauczycielami placówek oświatowych w szerokiej sieci na Śląsku.
  • Oprowadzenia kuratorskie w przestrzeniach galerii dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
  • Wyprawy wycieczkowe i praca twórcza na świeżym powietrzu, wraz z obserwacją w naturze.
  • Zajęcia muzyczne w formie koncertów oraz aranżacji wizualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Wspólne akcje artystyczne tworzone dla mieszkańców Śląska przez wszystkie zaangażowane grupy uczestników.
  • Cykle wystaw w specjalnie dla uczestników przeznaczonej galerii sztuki, dostępnej dla szerokiej publiczności, tworzone na bazie ich twórczości wynikającej z działań warsztatowych, połączone z wernisażami.
  • Jednodniowy pokaz videoartu z dzieł uczestników oraz akcja bannerów artystycznych w przestrzeni miasta Katowice na wielkoformatowych telebimach.
  • Spotkania z polskimi artystami podczas wycieczek na wystawy i wernisaże w różnych placówkach wystawienniczych w Katowicach (Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskie w Katowicach) jako możliwość nawiązania kontaktu z innym człowiekiem – artystą.

Zdjęcie Ewy Kokot Ewa Kokot – historyczka sztuki, kuratorka i edukatorka. Z wykształcenia pedagożka i historyczka sztuki, zajmuje się edukacją poprzez sztukę oraz animacją społeczną. Od 1989 realizuje roku autorskie projekty DZIECKO – SZTUKA – KONTAKT. Zrealizowała około 2000 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni 3 międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę. Autorka akcji: UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ, WSPÓŁPRACA. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorką projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej oraz działalnością wystawienniczą Galerii Intymnej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kadr animatorów kultury” oraz powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Członkini P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. W sferze jej zainteresowań leży wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej. 

Zdjęcie Ewy Kokot w niebieskiej sukniKuratorka 95. wystaw sztuki współczesnej, w tym m.in.: Biennale Sztuki dla Dziecka „Strach przed ciemnością/ oswajanie świata” (2011), cykli wystawienniczych „Pokaz Sztuki Par” (2018) oraz „Literatura inspiruje sztukę” (2019), wystaw „Rzeźba i grafika: Piotr Szewczyk, tekst: Krzysztof Czyżewski” (2019), „Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech Brzoska” (2019), „Abstrakcja: Marcin Pawłowski, tekst: Bartłomiej Majzel” (2019), „Świetliste noce pełne łagodnego umierania”(2022), „Ukryte zasoby” (2022), „Noto – Notatnik Artysty 2022”. 

Publikacje: „Portret damy” (2005), „Fortepian, czyli gra faktury” (2007), „Księga Pracy Twórczej” (2010), „Nasza Przestrzeń” (2012), „Ścieżka zmysłowa” (2013), „Wielki Album Ważnych Dzieł” (2014), „Dziecko w pracowni – notatki twórcze” (2015). 

Filmy: „Świat-Oswajanie” (2011), „Future Artist” (2011), „Nasza Przestrzeń” (2012), „Ścieżka zmysłowa” (2013), „Wielki Album Ważnych Dzieł” (2014), „Dziecko w pracowni — notatki twórcze”(2015), „Kompas Współpracy” (2016), „Alfabet sztuki dziecka” (2017), „Alfabet Współpracy”(2019), „Album piękna”(2020), „Future Artist – Konstelacje” (2021).

 


Trochę historii [plik pdf, 3 MB, link otworzy się w nowym oknie]

Alfabet Sztuki Dziecka 2017 [plik pdf, 12 MB, link otworzy się w nowym oknie]

 

Patroni medialni:

Czas dzieci [link otworzy się w nowym oknie]

Miasto Dzieci [link otworzy się w nowym oknie]

Dzieci Lubią Śląskie [link otworzy się w nowym oknie]