dekoracja

KONGRES: METROPOLIA KULTURY 2023

Badanie sektora kultury II. Ankieta skierowania do osób reprezentujących środowiska twórcze i artystyczne.

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przygotowuje aplikację Katowic i GZM do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Naszym celem jest stworzenie aplikacji uwzględniającej głos całego środowiska kreatywnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pragniemy, aby ten głos wybrzmiał podczas Kongresu „Metropolia Kultury”, który planujemy zorganizować w terminie od 19 do 20 października 2023 roku w Sosnowcu

Dlatego przekazujemy Państwu ankietę, której wyniki będą podstawą do stworzenia programu Kongresu. 

Ankieta dotyczy potrzeb, problemów i obszarów ważnych dla sektora kultury i środowiska twórczego. Jest adresowana do artystów/artystek/osób artystycznych, twórców/twórczyń/osób twórczych profesjonalnych i nieprofesjonalnych - współpracujących z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi bądź działających indywidualnie na terenie woj. śląskiego.

Ankieta jest anonimowa. 

Ankieta dostępna jest do 22 marca 2023 roku.

Ankieta na Kongres Kultury 2023 [Link otworzy się w nowym oknie]