dekoracja

Lato w Mieście 2023 z projektem Future Artist

WSPÓLNOTY TWÓRCZE, czyli spotkania z twórczością wybitnych grup artystów polskich w formie eksperymentalnych praktyk twórczych.

WSPÓLNOTA PRZYJAŹNI I INFORMELU

Motyw przewodni: działania katowickiej grupy ARKAT

Termin: 1 lipca – 6 sierpnia 2023 (10 spotkań warsztatowych)

Prowadzenie: Irena Imańska 

Współpraca merytoryczna: Ewa Kokot

Uczestnicy: dzieci i młodzież m.in. ze świetlic socjoterapeutycznych Caritas Polska odział w Katowicach 

Osoby zainteresowane udziałem dzieci/młodzieży w warsztatach prosimy o kontakt i zapisy u Ewy Kokot: ewa.kokot[at]miasto-ogrodow.eu, tel. 609 687 401.

W roku 1964, z inicjatywy Zygfryda Dudzika, powstała w Katowicach grupa artystyczna: ARKAT (Artyści Katowiccy). W jej składzie znaleźli się m.in. Stanisław Hochuł, Andrzej S. Kowalski, Zygmunt Lis, Zenon Moskwa, Igor Neubauer, Roman Nowotarski, Roman Nyga, Ludwik Poniewiera. Artyści z ARKAT-u zorganizowali dziesięć wystaw grupowych, trzy edycje Katowickich Spotkań Twórców i Teoretyków Sztuki (1968, 1969, 1970) oraz stworzyli niezależną Galerię Śląską (od 1968 - Galeria Katowice). Znakiem rozpoznawczym grupy było tworzenie obrazów często na wielkich formatach techniką informel. Ich oddziaływanie miało zasięg krajowy.

W nawiązaniu do twórczości ARKAT-u będziemy tworzyć informele jako odmianę abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Ten rodzaj praktyki artystycznej pomaga skupić się na spontanicznych, bezforemnych układach kompozycyjnych. Praktyka ta idealnie pasuje do grup dzieci, ponieważ jest ekspresyjna.

Działania będą przeznaczone między innymi dla uczestników warsztatów letnich w świetlicach socjoterapeutycznych Caritas Polska odział w Katowicach. Wykorzystamy ogrody przylegające do Muzeum Śląskiego i będziemy pracować w plenerze zainspirowani zbiorem muzealnym, gdzie można zobaczyć prace artystów ARKAT-u. W tej przestrzeni pokażemy prace plastyczne jako efemeryczną, zaskakującą wystawę sztuki w przestrzeni. Miejsce wystawy będzie niezwykłe – labirynt z roślin obok muzeum.

Prace dostępne w labiryncie z roślin zostaną następnie pokazane podczas wystawy letniej dla dzieci z całego województwa w formie obiektów sztuki i wielkoformatowych prac w Mieście Ogrodów (Ściana Sztuki Dziecka). 


WSPÓLNOTA WOLNOŚCI I HAPPENINGU W PLENERZE

Motyw przewodni: działania POMARAŃCZOWEJ ALTERNATYWY

Termin: 1 lipca – 20 sierpnia 2023

Prowadzenie: Waldemar Rudyk wraz z grupą wolontariuszy z Chełmka zaangażowanych rozwijaniem społeczności lokalnej.

Współpraca merytoryczna: Ewa Kokot

Uczestnicy: dzieci i dorośli / rodziny biorące udział w warsztatach letnich w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku (nabór zamknięty)

Inspiracją będzie działalność Pomarańczowej Alternatywy – antykomunistycznego ruchu happeningowego z korzeniami we Wrocławiu, ale działającego w kilku miastach Polski w latach 80. XX wieku. Nas zainspiruje akcja pod nazwą „Rewolucja Krasnoludków” z 1988 roku, kiedy stworzono happeningi w trzech największych miastach Polski. Na ulicach Wrocławia pojawiło się aż dziesięć tysięcy krasnali, czyli osób ubranych w alternatywne stroje. Pokazało to, że sztuka jest też skuteczną drogą prowadzącą do osobistej i grupowej radości.

Działania będą przeznaczone dla uczestników warsztatów letnich w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. Warsztaty będą miały charakter wielodniowych przygotowań i realizacji happeningu dla mieszkańców na bazie wypracowanego z artystą scenariusza.

Powstaną szalone stroje uczestników, niezwykłe bannery i transparenty. Działanie zakończy się barwnym pochodem dla turystów i mieszkańców Chełmka. Akcja happeningowa wprowadzi twórczość w tkankę miejską.


WSPÓLNOTA METAFORY I RYSUNKU

Motyw przewodni: działalność katowickiej grupy ONERION

Termin: 1-30 lipca 2023 (5 spotkań warsztatowych)

Prowadzenie: Krzysztof Rumin

Współpraca merytoryczna: Ewa Kokot

Uczestnicy: dzieci z Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klubu „Pastel” (nabór zamknięty)

Datą, którą można by przyjąć za początek oneironowej historii jest 1960 rok, kiedy to Urszula Broll razem z Andrzejem Urbanowiczem stworzyli pracownię przy ulicy Piastowskiej 1 w Katowicach. Miejsce to było przestrzenią ważnych rozmów i spotkań. Niemal od początku gościli w nim artyści grupy St-53 i kompozytor Henryk Mikołaj Górecki. Członkowie Piastowskiej (U. Broll, A. Halor, Z. Stuchlik, A. Urbanowicz, H. Waniek) realizowali m.in. projekt „Leksykon lub Nowy Bezpretensjonalny Chaos w Obrazkach", polegający na wspólnym malowaniu inspirowanym filozofią i symbolami. Bardzo ważnym elementem pracy było współdziałanie. 

Idąc wątkiem Leksykonu najpierw wykonamy wspólne rysunki na kartonach, a następnie wytniemy formy symbolizujące uczestników i odnoszące się do ich cechy osobistych. Będą to formy realne i abstrakcyjne. Następnie formy wielokrotnie odbite umieścimy na ekologicznej matrycy z recyklingowego papieru w parku, tak by były widoczne dla spacerujących mieszkańców i turystów Zabrza.

Działanie zakończy się wystawą prac w Mieście Ogrodów oraz pokazami w Zabrzu.


Patronat medialny:

Czas Dzieci Miasto Dzieci Silesia Dzieci Dzieci Lubią Śląskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

flaga RP, Godło RP MKiDN NCK

 

 


 


Honorowy patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea Poland