grafika ilustracyjna

WYPRAWY TWÓRCZE DO SZTUKI

Lato w Mieście Ogrodów 2022

Warsztaty twórcze projektu Future Artist

WYPRAWY TWÓRCZE DO SZTUKI czyli spotkania z twórczością wybitnych artystów polskich to letnie warsztaty dla dzieci w ramach autorskiego projektu Ewy Kokot pn.: FUTURE ARTIST ― PAMIĘTNIKI NOMADÓW.

Czas trwania wyprawy warsztatowej: 1,5 h.

Warsztaty wyłącznie dla grup zorganizowanych z możliwością udziału dzieci z Ukrainy (edukatorzy posiadają doświadczenie). 

Prowadzenie: Magdalena Sołtysik (artystka wizualna, pedagog), Monika Ostrowska-Cichy (arteterapeutka i nauczycielka), Irena Imańska (artystka wizualna), Mateusz Świstak (badacz baśni, pięknie je opowiada) oraz Marzena Paciej (artystka wizualna). 

Program i nadzór merytoryczny: Ewa Kokot

Lokalizacja: Pokój Sztuki Dziecka w Katowice Miasto Ogrodów, plener obejmujący m.in. miejskie parki Katowic

Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń): ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu, tel. 609 687 401.

I. WYPRAWA MALARSKA
Motyw przewodni: POWIETRZE

Kiedy: 1-10 lipca 

Inspiracją wyprawy jest praca Andrzeja Wróblewskiego z 1948 roku pt. „Słońce i inne gwiazdy” (obecnie w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi) oraz twórczość malarska tego artysty. Wróblewski poszukiwał własnej ścieżki artystycznej. Wizja wypraw międzyplanetarnych okazała się jednym z kompromisowych tematów. Obrazy ciał niebieskich pokazują postęp techniczny: dorobek ludzkości, który umożliwił eksplorację wszechświata. Świat przedstawiony przez artystę emanuje niepokojącym wręcz spokojem, jest w nim zdecydowanie za cicho i zbyt nieruchomo. Tak jakby zatrzymał się czas. Uczestnicy warsztatów będą starali się tworzyć prace malarskie od form najprostszych, figur zrozumiałych, kolorów podstawowych. Następnie będą upraszczać formy zaobserwowane. Jednak najważniejsza będzie obserwacja koloru i formy oraz spoglądanie w górę ponad miasto.

II/ WYPRAWA RZEŹBIARSKA
Motyw przewodni: OGIEŃ

Kiedy: 30 lipca - 6 sierpnia

W roku 1975 Władysław Hasior z okazji indywidualnej wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zrealizował na skarpie przy zamku kompozycję plenerową „Ogniste ptaki”. Instalacja koszalińska znana jest obecnie pod nazwą „Płonące Ptaki”. Rzeźba do dziś uznawana jest za metaforę poszukiwania wolności i odradzania się do nowego. Idąc wątkiem Hasiora, zainspirowani tą ognistą pracą, stworzymy formy rzeźbiarskie, opowieści, art-obiekty. Odniesiemy się twórczo do idei ciepła, światła i odradzania. Najpierw wykonamy rysunki na blachach, kartonach i w drewnie. Wytniemy z nich formy symbolizujące motyw poszukiwania. Będą to formy realne i abstrakcyjne. Następnie formy te wypełnią się światłem dziennym i nocnym (solarnym) w taki sposób, żeby być widocznymi dla publiczności podczas plenerowych pokazów.