Infografika: granatowe tło, logo Muzykograntów, 2022, adres web: wsparcie.miasto-ogrodow.eu

Muzykogranty 2022

Informacje o naborze w 2023 roku wkrótce.

 

Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Katowic jako Miasta Muzyki UNESCO.

WYNIKI KONKURSU 2022  dostępne TUTAJ

 

 

Na wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.*

Konkurs daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł.**

Łączna pula środków w programie to 150 tys. zł.

Regulamin do pobrania TUTAJ

Dodatkowe informacje: muzykogranty[at]miasto-ogrodow.eu

Strona dedykowana konkursu: wsparcie.miastoogrodow.eu

* O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorcy (zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24. zm.), organizujące przedsięwzięcie z zakresu działalności kulturalnej spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
● projekt promuje Katowice;
● proponowane w ramach projektu działania prowadzone będą na terenie Katowic;
● projekt kierowany jest do mieszkańców Katowic;
● projekt realizowany jest przez podmioty związane z Katowicami (posiadanie swojej siedziby, a w przypadku osób fizycznych zamieszkiwanie w Katowicach będzie dodatkowo punktowane).

** Wsparcie polega na współudziale Organizatora w organizacji przedsięwzięcia i zakupie materiałów lub usług (o wartości od 1000 do 25.000 zł brutto), których brak uniemożliwiłby wnioskodawcom realizację przedsięwzięcia.