Podsumowanie projektu My/Wy

Podsumowanie projektu My/Wy

Podsumowanie trzeciej edycji projektu My/Wy - powroty


Tematem przewodnim 3. edycji festiwalu były powroty, te bezpośrednie i te symboliczne. Skupiliśmy się na okresie powojennym, od okresu repatriacji w 1944 r. poprzez próbę odbudowy życia żydowskiego w latach 50. XX wieku, aż do wydarzeń marca 1968 roku. Powojenną historię polsko-żydowską poznaliśmy za sprawą biografii i twórczości Kalmana Segala - ocalałego z Zagłady, polsko-izraelskiego poety, prozaika, publicysty i dziennikarza, współtwórcy redakcji literackiej powojennego Polskiego Radia Katowice i sekcji jidysz izraelskiego Radia Kol Israel. Historia Segala stanowi egzemplifikację wielu tożsamych historii nowoprzybyłych. Opowiedzieliśmy o formującej się po wojnie społeczności ocalałych z Zagłady na Śląsku. 


Program trzeciej edycji obejmował następujące wydarzenia:


• koncert „Libelid” Oli Bilińskiej przywołał język jidysz, przedstawiając go publiczności przez pryzmat literatury, poezji i pieśni miłosnych. Przedwojenne kompozycje o różnych odcieniach i obliczach miłości. W tych poetyckich utworach wyraźne są wątki z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływała na życie uczuciowe i rodzinne członków społeczności. 


spacery tematyczne: „Szwendanie miejskie nad Rawą” śladami Kalmana Segala - Paweł Graja „Żydzi i Masoni” – dr Zofia Kusztal


• instalacja „Rzeczy ludzkie” to próba ocalenia dziedzictwa Kalmana Segala za pośrednictwem dźwięku. Rafał Kołacki przypomniał dorobek radiowy Segala. Więcej>>


• panel dyskusyjny, prezentacja „Żydowska tożsamość powojennego Śląska” - Łucja Morawska /Grzegorz Tomczewski (streamyard z materiałem wizualnym)


• warsztat „Mame-loszn. Jidysz od kuchni” - Wojciech Ciuraj, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 


• rozmowy, wykład „Biografie powrotu” (streamyard) dr hab. Magdalena Ruta /Grzegorz Tomczewski 


Kuratorem projektu po raz trzeci był Grzegorz Tomczewski, judaista sprawujący pieczę nad My/Wy od początku powstania tego wydarzenia w Katowicach.

 

Projekt Dofinansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Współpraca:

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (oddział Muzeum w Gliwicach)

Richmond, The American International University in London