dekoracja

Spotkania w PJM

Spotkania, warsztaty i oprowadzania kuratorskie prowadzone w Polskim Języku Migowym przez Kingę Hołdę-Justycką. Dołącz (nie tylko) jeśli migasz.

 

 

 

 

Warsztaty fotograficzno-plastyczne w języku migowym dla dzieci (8-12 lat)
pt. „Wakacje ze sztuką”

Dla kogo: dzieci (8-12 lat)

Kiedy: 17 czerwca 2023, godz. 11.00 – 13.00

Gdzie: Galeria Pusta

Prowadzenie: Kinga Hołda-Justycka

Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy: kinga.holda-justycka@miasto-ogrodow.eu


Oprowadzanie po wystawach w Galeriach Miasta Ogrodów

Dla kogo: dla wszystkich osób niesłyszących oraz słabosłyszących

Kiedy: 22 czerwca, godz. 17.00

Prowadzenie: Kinga Hołda-Justycka

Wstęp wolny


Kinga Hołda-Justycka – pochodzi z Katowic, gdzie ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Fotografii Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej. Zajmuje się nie tylko grafiką, ale także fotografią i filmem. Uczestniczka wielu plenerów artystycznych dla osób niesłyszących w Polsce i za granicą. 


Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce jest przedsięwzięciem grantowym realizowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Belka: logo Funduszy Europejskich, flaga RP, logo PFRON, logo UE