Program rezydencyjny „Pokolenie PS”

Przestrzenie Sztuki Katowice zapraszają artystów tańca do ubiegania się o udział w pierwszej edycji Programu Rezydencyjnego w 2021 roku. 

Program rezydencyjny „Pokolenie PS” został opracowany we współpracy z tancerzami i młodymi choreografami w czasach, gdy dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na arenie świata wyobraźni pomiędzy rożnymi wspólnotami ludzkimi jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.
Ma na celu wspieranie artystów tańca z ugruntowaną praktyką w tworzeniu artystycznej formy tańca zaangażowanego społecznie poprzez włączenie się we współpracę z artystami
o podobnych zainteresowaniach, wymianę i rozwijanie własnych praktyk artystycznych, jednocześnie generując nową wiedzę w obszarze zaangażowania społeczności lokalnych
w taniec. Uczestnicy, w okresie od 19 lipca do 27 sierpnia 2021, skorzystają z możliwości
6-tygodniowego pobytu w Katowicach, a także bliskiej współpracy z innymi artystami tańca oraz siecią artystów i krajowych organizacji tanecznych. Organizatorzy poszukują artystów tańca nastawionych na współpracę, zainteresowanych tym, w jaki sposób osoby nieprofesjonalne mogą wspierać twórczą praktykę w różnych kontekstach, a także w jaki sposób społeczności mogą skorzystać na angażowaniu się w taniec i kreatywne projekty.

Niezależnie od rezydencji, Przestrzenie Sztuki Katowice zorganizują serię sesji cyfrowych poświęconych bardziej szczegółowemu przyjrzeniu się poszukiwań artystycznych, umożliwiając uczestnikom rozpowszechnianie ich wiedzy i otrzymywanie informacji zwrotnych lub wkładu od innych ekspertów pracujących w tej dziedzinie. Dokumentacja badawcza będzie gromadzona
i udostępniana w sieciach partnerów, zachęcając do szerszego dialogu.

APLIKACJA I INFORMACJE
Termin zgłoszeń upływa 18 czerwca 2021. o północy. Rezydencje odbywają się pomiędzy w okresie od 19-go lipca do 27-go sierpnia 2021. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: katowice.ps.taniec@gmail.com. W tytule maila prosimy o wpisanie „REZYDENCJA 2021” - brak dopisku może spowodować odrzucenie aplikacji. W aplikacji należy zamieścić wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w nim: opis pomysłu na projekt/spektakl, motywacja do odbycia rezydencji, linki do poprzednich prac/trailerów poprzednich prac) oraz CV artystów (max. 2 strony). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w drugiej połowie czerwca.

INFORMACJE DODATKOWE

Zależy nam na promowaniu zróżnicowanej i integracyjnej społeczności, dlatego zachęcamy do
składania wniosków również młodych twórców oraz osoby z różnych/niedostatecznie reprezentowanych środowisk.


Projekt Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Operatorem programu Przestrzenie Sztuki Katowice jest Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach i Katowice Miasto Ogrodów. Instytucja zarządzającą jest
Instytut Muzyki i Tańca.

ZAPEWNIAMY
 

1.     studio taneczne do pracy (79 m2-285 m2);

2.    zakwaterowanie w pokojach gościnnych Katowic Miasta Ogrodów (do max. 4 osób w ramach         jednej rezydencji);

3.     od 4 tygodni do 6 tygodni pracy;

4.     nagroda rezydencyjna w wysokości 5 000 zł brutto;

5.     podstawowy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy;

6.     wsparcie techniczne na czas rezydencji;

7.      możliwość współpracy z lokalnymi artystami;

8.     mentoring pracy;

9.     spotkania z publicznością;

10.    wsparcie promocyjne.

WYMAGANIA

-pokaz pracy w procesie oraz pokaz premierowy pod koniec rezydencji;
-interakcja z lokalnym środowiskiem w postaci rozmowy na temat powstającej pracy po pokazie pracy w procesie oraz przeprowadzenie tygodniowych warsztatów;
-otwartość na wymianę doświadczeń i/lub współpracę z lokalnymi artystami oraz innymi rezydentami;
-zgoda na rejestrację wideo ostatecznego spektaklu (na potrzeby archiwum Przestrzeni Sztuki); -umieszczenie logotypów Przestrzeni Sztuki - Taniec w Katowicach w wewnętrznej promocji.
 

PLAN REZYDENCJI

Pierwsze 2h każdego dnia pracy - otwarte dla publiczności
(20 otwartych sesji przy 4 tygodniach rezydencji i 5-dniowym tygodniu pracy)
2 h spotkania-rozmowy podsumowującej każdy tydzień pracy
(4 spotkania na rezydencje przy 4 tygodniach pracy)

Pokaz pracy w procesie (1 pokaz)
Rozmowa z publicznością po pokazie pracy w procesie (1 rozmowa)
Pokaz premierowy (1 pokaz)
Rozmowa z publicznością po pokazie premierowym (1 rozmowa)

Przed wysłanie formularza prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEMKLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

 

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem projektu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia),  nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective