dekoracja

Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice 2023

Katowice są jednym z sześciu miast w Polsce, w których Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2020 roku realizuje program powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki dedykowanych tańcowi współczesnemu. Zapraszamy na czwartą edycję programu autorstwa dra Jacka Łumińskiego.

Wizją Przestrzeni Sztuki Katowice jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnorodnych, nowatorskich form tańca współczesnego oraz twórczych praktyk artystycznych w nieustannie powiększającym się świecie możliwości.

Przestrzenie Sztuki w Katowicach inspirują młode pokolenie nowym myśleniem o społeczeństwie.

Mając świadomość znaczenia sztuki w procesach modernizacyjnych poprzez tworzenie, pokazywanie i promowanie nowych form tańca współczesnego, teatru fizycznego, teatru tańca i innych form sztuk widowiskowych oraz poprzez bezpośrednie zaangażowanie różnych grup społecznych w procesy kulturowe. Przestrzenie Sztuki w Katowicach tworzą nowe wartości. 

Sztuka jest nieodzowna w kreowaniu dobrze prosperującego społeczeństwa. Dlatego Przestrzenie Sztuki w Katowicach korzystają z istniejących wzorców kulturowych i inicjują nowe po to, aby wspierać i inspirować ludzi, pomagając im, m.in. w pozytywnej identyfikacji. Służą temu liczne programy społeczne i edukacyjne, społeczne projekty twórcze, warsztaty i serie edukacyjne. Na szerszą skalę nowe, pozytywne postawy promowane są poprzez unikatowe spektakle teatru tańca tworzone w oparciu o Polską Techniką Tańca Współczesnego. Technika powstaje z inspiracji rodzimymi tradycjami kulturowymi i jest unikatową formą ekspresji cielesnej – znak rozpoznawczy Śląskiego Teatru Tańca oraz kierunku Taniec w Akademii Muzycznej w Katowicach. Polska technika tańca współczesnego jest podstawa kształcenia nowej generacji profesjonalnych artystów zarówno wykonawców jak choreografów/twórców teatru tańca. 

Przestrzenie Sztuki w Katowicach wspierają środowisko szeroko rozumianego teatru tańca i teatru fizycznego; wspiera kariery i obecność twórców tańca poprzez wysokiej jakości programy edukacyjne oraz tworzenie warunków prowadzenia poszukiwań twórczych i realizacje innowacyjnych spektakli.

PS sprzyjają rozwojowi nowych i eksperymentalnych prac umożliwiając rezydencje w subsydiowanej przestrzeni. Angażujemy się w promowanie zdrowego kształcenia wykonawców teatru tańca i form pokrewnych, w kształtowanie nowych odbiorców sztuk widowiskowych i łączenie różnych społeczności. PS organizując kursy i warsztaty zawodowe dają cenne możliwości podnoszenia kwalifikacji artystom początkującym, młodym jak i tym uznanym. 

Przestrzenie Sztuki w Katowicach wspierają podnoszenie standardów jakości życia społeczeństwa lokalnego poprzez sztukę, a zwłaszcza poprzez kulturę ruchu, taniec współczesny i teatr tańca; inspiruje do działania i angażuje w proces tworzenia nowych wartości kulturowych, czego wyrazem jest polska technika tańca współczesnego.


Przestrzenie Sztuki prowadzą następujące działania:

prezentacje spektakli;

rezydencje twórcze;

warsztaty i projekty edukacyjne;

projekty animacyjne i społeczne;

szkolenia i coaching dla artystów;

wspieranie badań w zakresie sztuki;

udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.


Fotorelacje z warsztatów i pokazów [link otworzy się w nowym oknie]


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - LISTOPAD 2023 [link otworzy się w nowym oknie]


 

Patronat medialny:

e-teatr.pl      tvp3Radio katowice

 

 

Partnerzy NGO: Fundacja Jazdaa Polska!, Klub „Wysoki Zamek”, Nieformalna grupa „Tera Ino Tera”.

Partnerzy instytucjonalni – Instytucje edukacyjne: II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach, III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, Zakład Teatru i Dramatu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu.


Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

MKiDN, Instytut Teatralny, Przestrzenie Sztuki