śląska scena literacka

ŚLĄSKA SCENA LITERACKA

ŚLĄSKA SCENA LITERACKA to przestrzeń spotkań z Autorkami i Autorami z województwa śląskiego, zwłaszcza młodego i średniego pokolenia. 

Zaprosimy na nią poetów oraz prozaików, twórców literatury niszowej oraz popularnej, tych, którzy czerpią inspirację z kultury i języka regionu oraz tych, na których pisarstwo miejsce zamieszkania nie wywiera wpływu. Chcemy potraktować Śląsk również jako symbol wielokulturowej synergii i redefinicji oraz poszukać tych symboli i strategii w literaturze tworzonej poza regionem. Bazując na różnorodnych wrażliwościach, estetykach i tematykach prezentowanych przez Gości, będziemy szukać wciąż nowych odpowiedzi na fundamentalne pytanie – dlaczego czytamy i piszemy książki?

Prowadzenie: Weronika Górska i Radek Kobierski


Gościniami pierwszego spotkania Śląskiej Sceny Literackiej były Katarzyna Zwolska-Płusa oraz Anouk Herman.

Więcej o pierwszym spotkaniu [link otworzy się w nowym oknie]


Gościniami drugiego spotkania z cyklu ŚLĄSKA SCENA LITERACKA będą Weronika Murek oraz Marzena Orczyk-Wiczkowska.

Więcej o drugim spotkaniu [link otworzy się w nowym oknie]


 

Na kolejne spotkania zapraszamy 2 października, 6 listopada, 4 grudnia 2023.