Żurawiejki

Żurawiejki

Pieśni z czasów Cudu nad Wisłą w wykonaniu Katowickiego Chóru Wirtualnego.

„Żurawiejki” to pieśń żartobliwa. Dwuwierszowe zwrotki, układane przez poszczególne pułki kawalerii, traktowały o ich wojennych losach z dużą dozą ironii i czarnego humoru.
„Żurawiejki” nie miały charakteru pieśni masowo śpiewanych przez żołnierzy. Były one układane przez oficerów pułków kawaleryjskich na inne pułki i śpiewane przez tychże oficerów podczas towarzyskich spotkań z kieliszkiem w ręku.
„Żurawiejki” rozpowszechniły się w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej po wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w nawiązaniu do tradycji kawalerii rosyjskiej.
Nazwa pochodzi albo od rosyjskiego słowa „żuraw”, co by oznaczało pieśń tak jak on przelotną, albo wprost od tytułu popularnej rosyjskiej pieśni żołnierskiej „Żuraw”.